Tính năng thuyết minh tiếng Việt mới được bổ sung trên những kênh truyền hình quốc tế được yêu thích nhất của dịch vụ Truyền hình FPT được coi là “bác sĩ gỡ rối” cho những vấn đề giải trí của cả gia đình. Có thuyết minh: ông bà xem phim, cháu mê khám phá …