Chương trình khuyến mại áp dụng từ 15/2 – 29/2/2016 Điều kiện áp dụng: Khách hàng chưa sử dụng dịch vụ nào của FPT Telecom. Liên hệ đăng ký: 0939 404 800 1. Khách hàng đăng ký mới cùng lúc 2 dịch vụ Internet và Truyền hình (Combo) Khách hàng lựa chọn các gói cước Internet (F7, …