FPT Telecom – Chi Nhánh Cần Thơ Nhằm tri ân đến khách hàng đã đang và chuẩn bị muốn sử dụng tìm hiểu dịch vụ INTERNET và Truyền …