►► Phòng kinh doanh: 0919 503 703 ==> Để được tư vấn miễn phí và phục vụ tận nơi !! Gói CÁP ĐỒNG – ADSL: CÁP ĐỒNG Khu vực CỤC BỘ Khu vực NỀN Trả từng tháng Trả trước 06 tháng Trả từng tháng Trả trước 06 tháng 6 Mbps 135.000 130.000 145.000 140.000 10 …