FPT TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN THÁNG 12 Mô tả công việc Tìm kiếm khách hàng, khai thác thị trường theo định hướng phát triển công ty hoạt động trên địa bàn Cần Thơ. Tư vấn sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng bằng cách nhận điện thoại và thực hiện các cuộc gọi ra ngoài …