Việc cấu hình pass wifi không khó lắm, do có nhiều thiết bị khác nhau nên các bạn không quen có cảm giác rất khó. Về cơ bản thì cũng chỉ có vài bước thôi. Reset thiết bị trở về mặc định ban đầu. Các bạn mở cmd lên (start/run/ tại ô Run các bạn …