Phần dành cho khách hàng đang sử dụng internet FPT

I. Chính sách – Dịch vụ

1. Chuyển địa điểm

2. Chuyển đổi gói cước

3. Đổi – Mua thiết bị Modem

4. Thanh toán cước Internet

II. Hỗ trợ kỹ thuật

1. Báo hỏng mạng

2. Thay đổi mật khẩu modem (áp dụng cho KH sử dụng cáp quang)

 

Baotri