Liên hệ nhanh: 0919 503 703

Chào tháng 10 yêu thương, FPT Telecom Chi nhánh Khách hàng chương trình tri ân giảm giá 20.000 VND/tháng liên tục 24 tháng cho khách hàng đăng ký các gói COMBO: Interet cáp quang + Truyền hình cáp thông minh FPT, cụ thể như sau:

CÁP ĐỒNG:

Giá 195.000 VND/tháng gói COMBO Internet 6 Mbps + Truyền hình thông minh FPT.

Giá 215.000 VND/tháng gói COMBO Internet 10 Mbps + Truyền hình thông minh FPT.

CÁP QUANG:

Giá 210.000 VND/tháng gói COMBO Internet 6 Mbps + Truyền hình thông minh FPT.

Giá 230.000 VND/tháng gói COMBO Internet 10 Mbps + Truyền hình thông minh FPT.

Giá 250.000 VND/tháng gói COMBO Internet 16 Mbps + Truyền hình thông minh FPT.

Tặng đầu thu HD Box (sử dụng cho Truyền hình) nếu khách hàng trả trước 12 tháng và giá 660.000 VND nếu khách hàng trả từng tháng. Trả trước 06 tháng còn 330.000 VND.

==> Liên hệ nhanh: 0919 503 703